Pháp Luật Plus - Tháo gỡ khó khăn - các bài viết về Tháo gỡ khó khăn, tin tức Tháo gỡ khó khăn

Tháo gỡ khó khăn - các bài viết về Tháo gỡ khó khăn, tin tức Tháo gỡ khó khăn

Lập tổ công tác kiểm tra, tháo gỡ khó khăn các dự án, đất đai sau thanh tra

Thủ tướng vừa ký quyết định thành lập tổ công tác về kiểm tra, rà soát, giải quyết, tháo gỡ các vấn đề liên quan các dự án, đất đai trong KLTT.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1