Pháp Luật Plus - tháo dỡ - các bài viết về tháo dỡ, tin tức tháo dỡ

tháo dỡ - các bài viết về tháo dỡ, tin tức tháo dỡ

Bốn “quan xã” bị kỷ luật vì để chùa triệu đô “mọc chui” xâm lấn đất di tích quốc gia

Chùa “triệu đô” xây dựng xâm lấn di tích, kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, 4 "quan" xã ở Thanh Yên bị kỷ luật hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Theo dõi Pháp Luật Plus