Pháp Luật Plus - Thanh Xương - các bài viết về Thanh Xương, tin tức Thanh Xương

Thanh Xương - các bài viết về Thanh Xương, tin tức Thanh Xương

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên ra “trát” yêu cầu khẩn trương xử lý vụ người dân xã Thanh Xương kêu cứu

UBND tỉnh Điện Biên đã có văn bản hồi âm sau phản ánh của Pháp Luật Plus về tình trạng người dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus