Pháp Luật Plus - thành viên - các bài viết về thành viên, tin tức thành viên

thành viên - các bài viết về thành viên, tin tức thành viên

Thành viên kiện giám đốc công ty, tòa giải quyết thế nào?

Gây thiệt hại lợi ích của thành viên hoặc cổ đông. Vậy, khi phát sinh tranh chấp, Tòa án sẽ căn cứ quy định pháp luật nào để thụ lý, giải quyết?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Chính phủ hiện nay có bao nhiêu Bộ?

Chính phủ hiện nay có bao nhiêu Bộ?

0
Quốc hội đã phê chuẩn 3 tân Phó Thủ tướng và 18 tân Bộ trưởng, Trưởng ngành. Chính phủ hiện nay có 27 thành viên, trong đó có 19 Bộ trưởng.
Link liên kết