Pháp Luật Plus - Thành ủy TP.HCM - các bài viết về Thành ủy TP.HCM, tin tức Thành ủy TP.HCM

Thành ủy TP.HCM - các bài viết về Thành ủy TP.HCM, tin tức Thành ủy TP.HCM

Thủ tướng: 'TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cả nước vì TP Hồ Chí Minh'

Thủ tướng nhấn mạnh đến lợi thế về tiềm năng, tiềm lực của địa phương, đặc biệt là con người, truyền thống cách mạng, tinh thần đổi mới...

Theo dõi Pháp Luật Plus