thành ủy - các bài viết về thành ủy, tin tức thành ủy

Đà Nẵng: Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt hơn 15.000 tỷ đồng

Những tháng cuối năm 2021, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh để khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi đà tăng trưởng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1