thanh tra y tế - các bài viết về thanh tra y tế, tin tức thanh tra y tế

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phòng khám đa khoa Thái Việt ngưng hoạt động

Không xuất trình được giấy tờ pháp lý Sở Y tế TP Hồ Chí Minh yêu cầu Phòng khám đa khoa Thái Việt ngưng hoạt động.

Theo dõi Pháp Luật Plus