Pháp Luật Plus - thanh tra tỉnh bắc giang - các bài viết về thanh tra tỉnh bắc giang, tin tức thanh tra tỉnh bắc giang

thanh tra tỉnh bắc giang - các bài viết về thanh tra tỉnh bắc giang, tin tức thanh tra tỉnh bắc giang

Kỳ 2 - UBND huyện Lục Ngạn ban hành quyết định trái luật, làm thất thu tài sản Nhà nước

UBND huyện Lục Ngạn ban hành 2 Quyết định trái luật, tiếp tay cho hành vi hợp thức hóa sai phạm làm thất thu tài sản Nhà nước.

Theo dõi Pháp Luật Plus