thanh tra tại kỳ thi vào lớp 10 - các bài viết về thanh tra tại kỳ thi vào lớp 10, tin tức thanh tra tại kỳ thi vào lớp 10

Hơn 500 thanh tra được huy động trong kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội huy động hơn 500 thanh tra làm nhiệm vụ cắm chốt tại 184 điểm thi vào lớp 10 tại Hà Nội.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1