Thanh tra - các bài viết về Thanh tra, tin tức Thanh tra

Thủ tướng: "Thanh tra Chính phủ có đột phá trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng"

Thực hiện tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, đã thanh tra, phát hiện sai phạm, kiến nghị xử lý nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo dõi Pháp Luật Plus