Thanh tra - các bài viết về Thanh tra, tin tức Thanh tra

Quảng Nam: Tiếp nhận hơn 100 đơn thư, khiếu nại trong lĩnh vực đất đai trong 7 tháng

Tính đến cuối tháng 7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam tiếp nhận, giải quyết 107 khiếu nại, đơn thư trong lĩnh vực đất đai.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Chuyển đổi vị trí

Chuyển đổi vị trí

0
Trên thực tế, nhiều vấn đề không đơn giản. Để lên “chức vụ cao hơn” rất ít người dám quyết đoán, thường giữ cho được “tròn trĩnh”.