Thanh tra - các bài viết về Thanh tra, tin tức Thanh tra

Hàng loạt sai phạm ở dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2

Kến nghị chuyển Kết luận thanh tra đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức, cá nhân khuyết điểm, vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus