Pháp Luật Plus - thanh tra chứng khoán - các bài viết về thanh tra chứng khoán, tin tức thanh tra chứng khoán

thanh tra chứng khoán - các bài viết về thanh tra chứng khoán, tin tức thanh tra chứng khoán

Báo cáo không đúng thời hạn hai cá nhân bị xử phạt hơn 56 triệu đồng

Ngày 21/10/2019, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát đi thông báo xử phạt hành chính đối với ông Trần Anh Chuyên và bà Nguyễn Thị Ngân.

Theo dõi Pháp Luật Plus