Thanh tra Chính phủ - các bài viết về Thanh tra Chính phủ, tin tức Thanh tra Chính phủ

Kiểm tra việc giao đất không qua đấu giá đối với nguyên Bí thư Huế

Việc giao đất không thông qua đấu giá cho hộ ông Huỳnh Cư tại lô đất số A7 có dấu hiệu làm lợi cho cá nhân, gây thất thu ngân sách.

Theo dõi Pháp Luật Plus