Pháp Luật Plus - Thanh tra Chính phủ - các bài viết về Thanh tra Chính phủ, tin tức Thanh tra Chính phủ

Thanh tra Chính phủ - các bài viết về Thanh tra Chính phủ, tin tức Thanh tra Chính phủ

Thanh tra toàn diện 27 dự án tại một huyện

Tỉnh Kon Tum thanh tra toàn diện việc chấp hành pháp luật trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện Kon Plông.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1