thanh tra cảng quy nhơn - các bài viết về thanh tra cảng quy nhơn, tin tức thanh tra cảng quy nhơn

Yêu cầu báo cáo Thủ tướng kết luận thanh tra cảng Quy Nhơn

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu các bộ, ngành liên quan báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra việc cổ phần hoá cảng Quy Nhơn.

Theo dõi Pháp Luật Plus