THANH TRA BỘ Y TẾ - các bài viết về THANH TRA BỘ Y TẾ, tin tức THANH TRA BỘ Y TẾ

Tiếp tục làm rõ những sai phạm diễn ra tại Bệnh viện Bưu Điện

Bệnh viện Bưu Điện đã có công văn trả lời kết luận Thanh tra Bộ Y tế và trả lời báo chí những sai phạm về quy chế, Bảo hiểm Y tế.

Theo dõi Pháp Luật Plus