thanh tra bộ giao thông - các bài viết về thanh tra bộ giao thông, tin tức thanh tra bộ giao thông

Thanh tra các dự án thu phí không dừng trên toàn quốc

Thanh tra Bộ Giao thông vận tải vừa công bố quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án thu phí tự động không dừng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1