thành phong - các bài viết về thành phong, tin tức thành phong

Giáo hội Phật giáo TP HCM kêu gọi Tăng Ni, phật tử hoan hỉ ủng hộ vắc-xin Covid-19

Thượng tọa Thích Thanh Phong, đã phổ biến thư ngỏ kêu gọi Tăng Ni, Phật tử hoan hỉ góp vắc-xin, hưởng ứng chương trình tiêm vắc-xin miễn phí cho đồng bào.

Theo dõi Pháp Luật Plus