thành phố Phủ Lý - các bài viết về thành phố Phủ Lý, tin tức thành phố Phủ Lý

Lập chốt kiểm soát tạm thời tại thành phố Phủ Lý

Từ 6h sáng ngày 22/9, thành phố Phủ Lý sẽ lập các chốt kiểm soát tạm thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1