thành phố Miami - các bài viết về thành phố Miami, tin tức thành phố Miami

Thành phố của Mỹ muốn trả lương bằng bitcoin

Thị trưởng thành phố Miami (Mỹ) đang có kế hoạch trả lương cho nhân viên chính quyền thành phố bằng bitcoin, gọi đây là một “ưu tiên lớn”.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1