Pháp Luật Plus - thành phố Hồ Chí Minh - các bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, tin tức thành phố Hồ Chí Minh

thành phố Hồ Chí Minh - các bài viết về thành phố Hồ Chí Minh, tin tức thành phố Hồ Chí Minh

Kiến nghị xử phạt nặng nhà đầu tư trúng đấu giá đất 'bỏ cọc'

Kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định liên quan đến hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, lựa chọn nhà đầu tư các dự án đầu tư có sử dụng đất.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1