thành phố Hà Nội - các bài viết về thành phố Hà Nội, tin tức thành phố Hà Nội

Hơn 2.800.000 người tại Hà Nội đã được hỗ trợ

Từ đầu tháng 7/2021 đến nay, thành phố Hà Nội đã có quyết định hỗ trợ cho gần 2,83 triệu lượt người, hộ gia đình với kinh phí hơn 1.136 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1