thành phố Hà Nội - các bài viết về thành phố Hà Nội, tin tức thành phố Hà Nội

Dự kiến giai đoạn 2021-2030, 3 tỉnh sẽ trở thành thành phố trực thuộc trung ương

Theo Quyết định số 241/QĐ-TTg của Thủ tướng, dự kiến sẽ có 3 tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh; Thừa Thiên - Huế; Khánh Hòa.

Theo dõi Pháp Luật Plus