thành phố đồng hới - các bài viết về thành phố đồng hới, tin tức thành phố đồng hới

Quảng Bình có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình Trần Phong vừa được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Theo dõi Pháp Luật Plus