Pháp Luật Plus - THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - các bài viết về THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, tin tức THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - các bài viết về THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT, tin tức THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

Ứng dụng phần mềm Dalat City, hỗ trợ du khách đến thành phố ngàn hoa

Lâm Đồng đã đưa ứng dụng phần mềm chạy trên điện thoại thông minh, giúp du khách dễ dàng có được những thông tin chính xác về mọi dịch vụ du lịch.

Theo dõi Pháp Luật Plus