Thành phố Cần Thơ - các bài viết về Thành phố Cần Thơ, tin tức Thành phố Cần Thơ

"Đặt tính mạng của người dân lên trên hết khi dịch bệnh diễn biến phức tạp"

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu phải đặt mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, tính mạng của người dân trên hết, tập trung cứu chữa các ca bệnh...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1