Pháp Luật Plus - thanh niên tình nguyện - các bài viết về thanh niên tình nguyện, tin tức thanh niên tình nguyện

thanh niên tình nguyện - các bài viết về thanh niên tình nguyện, tin tức thanh niên tình nguyện

Bí thư thứ nhất TƯ Đoàn cảm ơn bạn trẻ hỗ trợ chống dịch Covid-19

"Tôi cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn cho cộng đồng. Hành động đẹp đó có ý nghĩa lan tỏa, giúp các bạn trẻ ý thức hơn...".

Theo dõi Pháp Luật Plus