thành lập - các bài viết về thành lập, tin tức thành lập

Đa số Đại biểu Quốc hội tán thành thành lập thành phố thuộc TP HCM

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của QH về tổ chức chính quyền đô thị tại TP HCM (Nghị quyết).

Theo dõi Pháp Luật Plus