Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2019 - các bài viết về Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2019, tin tức Tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS 2019

Hơn 40.000 bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS điều trị thuốc ARV từ bảo hiểm y tế

Đây là con số được đưa ra tại buổi gặp mặt báo chí cung cấp thông tin về Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus