Pháp Luật Plus - thần tốc - các bài viết về thần tốc, tin tức thần tốc

thần tốc - các bài viết về thần tốc, tin tức thần tốc

Ngăn chặn 'thân tộc chui vào bộ máy'

Quy định 205 vừa ban hành là quy định gốc, bao quát để kiến tạo, xây dựng và thải loại cán bộ, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra.

Theo dõi Pháp Luật Plus