Than Mông Dương - các bài viết về Than Mông Dương, tin tức Than Mông Dương

Vì sao Công ty than Mông Dương “phớt lờ” quy định đấu thầu?

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quy định cụ thể về lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng, nhưng Công ty CP than Mông Dương không thực hiện.

Theo dõi Pháp Luật Plus