Thần điêu đại hiệp - các bài viết về Thần điêu đại hiệp, tin tức Thần điêu đại hiệp

Giới hâm mộ Việt Nam xúc cảm làm thơ tiễn biệt Kim Dung tiên sinh

Nhiều người đã cảm thán làm nên nhiều bài thơ đầy xúc động để tiễn biệt “thần tượng” của mình về bên kia thế giới.

Theo dõi Pháp Luật Plus