Pháp Luật Plus - Thâm QUyến - các bài viết về Thâm QUyến, tin tức Thâm QUyến

Thâm QUyến - các bài viết về Thâm QUyến, tin tức Thâm QUyến

Biên bản vi phạm hành chính bổ sung có phải là căn cứ?

Khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền có được căn cứ vào biên bản vi phạm hành chính bổ sung?

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết