Thâm QUyến - các bài viết về Thâm QUyến, tin tức Thâm QUyến

Cấp Giấp phép lái xe cần bảo đảm thuận lợi cho người dân

Thẩm quyền phân công của Chính phủ, cần có sự nghiên cứu kỹ lưỡng để bảo đảm tính khả thi, thuận lợi cho người dân và cải cách thủ tục hành chính.

Theo dõi Pháp Luật Plus