Pháp Luật Plus - thẩm quyền phê duyệt - các bài viết về thẩm quyền phê duyệt, tin tức thẩm quyền phê duyệt

thẩm quyền phê duyệt - các bài viết về thẩm quyền phê duyệt, tin tức thẩm quyền phê duyệt

Hải Phòng: Hoàn thiện Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về Đề án di dời Bến cảng Hoàng Diệu thuộc Cảng biển Hải Phòng.

Theo dõi Pháp Luật Plus