Pháp Luật Plus - Thẩm phán Lê Văn Minh - các bài viết về Thẩm phán Lê Văn Minh, tin tức Thẩm phán Lê Văn Minh

Thẩm phán Lê Văn Minh - các bài viết về Thẩm phán Lê Văn Minh, tin tức Thẩm phán Lê Văn Minh

Thẩm phán TAND tối cao Lê Văn Minh: Tố cáo qua điện thoại chỉ được coi là nguồn chứng cứ

Tố cáo thông qua điện thoại thông minh cần được chấp nhận vì phù hợp với thực tiễn, đảm bảo tính khẩn thiết, kịp thời.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết