Pháp Luật Plus - tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

Quân ủy Trung ương kỷ luật 3 tổ chức đảng và 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp

Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền 3 tổ chức đảng, 58 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp.

Theo dõi Pháp Luật Plus