Pháp Luật Plus - tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

Viện kiểm sát: Trương Duy Nhất giúp Vũ ‘nhôm’ mua đất công

Theo truy tố, ông Trương Duy Nhất đã xin chính quyền Đà Nẵng cho mua nhà đất công sản, tuy nhiên nhà đất này được chuyển nhượng lại cho Vũ nhôm.

Theo dõi Pháp Luật Plus