tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

Bức xúc về gian lận điểm thi, tham nhũng, chạy chức chạy quyền được cử tri gửi tới Quốc hội

tiếp tục có những giải pháp quyết liệt trong đấu tranh chống tham nhũng, xử lý kịp thời, nghiêm khắc những vụ tham nhũng lớn, gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Điểm mặt “nhóm lợi ích”

Điểm mặt “nhóm lợi ích”

0
Mối quan hệ này sẽ bóp méo các chính sách của Nhà nước, quay hướng để phục vụ cho một số ít DN “thân hữu”.
Lửa lò vẫn đượm

Lửa lò vẫn đượm

0
chống tham nhũng tiếp tục bùng cháy và lan rộng, lần này là các nhân vật từng giữ các cương vị trọng yếu.