tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

Thu hồi trên 200 triệu đồng vi phạm trong nhận quà tặng

Qua thanh tra, phát hiện cơ quan nhận quà tặng không đúng quy định, đã thu hồi số tiền vi phạm 210 triệu đồng và đang tiến hành xử lý vi phạm.

Theo dõi Pháp Luật Plus