tham nhũng - các bài viết về tham nhũng, tin tức tham nhũng

Thực hiện “bốn không”

Một trong những “dấu ấn” của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Theo dõi Pháp Luật Plus

Kiên quyết loại bỏ tham nhũng

Kiên quyết loại bỏ tham nhũng

0
Thêm một cán bộ được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều lĩnh vực công tác “ngã ngựa” là một bài học về công tác cán bộ.