Pháp Luật Plus - tham nhũng chính sách - các bài viết về tham nhũng chính sách, tin tức tham nhũng chính sách

tham nhũng chính sách - các bài viết về tham nhũng chính sách, tin tức tham nhũng chính sách

Kỳ 3 - Chống tham nhũng, lãng phí để cán bộ nghĩ tới tham nhũng là sợ

Một bộ phận cán bộ ở cấp cơ sở đã tha hoá biến chất, lợi dụng kẽ hở của Luật pháp để tư lợi cá nhân, từ đó tham nhũng, nhũng nhiễu...

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết