Pháp Luật Plus - THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP - các bài viết về THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP, tin tức THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP

THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP - các bài viết về THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP, tin tức THĂM MÔ HÌNH NÔNG NGHIỆP

Cả nước có 49.600 doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Sáng ngày 30/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì Hội nghị toàn quốc “Thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp” tại TP Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo dõi Pháp Luật Plus