thăm hỏi - các bài viết về thăm hỏi, tin tức thăm hỏi

Thư và điện chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thư, điện chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhân dịp đồng chí tiếp tục được bầu giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam.

Theo dõi Pháp Luật Plus