tham gia - các bài viết về tham gia, tin tức tham gia

Các nghệ sĩ nhiệt tình ủng hộ mua vắc xin vượt qua Covid-19

Giới văn nghệ sĩ chung tay góp quỹ “Triệu trái tim - Một tấm lòng - Vắc xin vượt qua Covid-19” để lan tỏa chiến dịch ý nghĩa này.

Theo dõi Pháp Luật Plus