Pháp Luật Plus - tham dự - các bài viết về tham dự, tin tức tham dự

tham dự - các bài viết về tham dự, tin tức tham dự

Lễ công bố Năm Du lịch quốc gia 2019 với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của Biển”

Tối 31/12/2018, tại Khánh Hòa, diễn ra Lễ công bố “Năm Du lịch quốc gia 2019 – Nha Trang – Khánh Hòa” với chủ đề “Nha Trang - Sắc màu của biển”.

Theo dõi Pháp Luật Plus