Thăm dò khảo cổ nơi nghi chôn cất vua Quang Trung - các bài viết về Thăm dò khảo cổ nơi nghi chôn cất vua Quang Trung, tin tức Thăm dò khảo cổ nơi nghi chôn cất vua Quang Trung

Thăm dò khảo cổ nơi nghi có dấu tích lăng mộ vua Quang Trung

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã cho phép tiến hành thăm dò khảo cổ tại khu vực nghi có dấu tích của cung điện Đan Dương.

Theo dõi Pháp Luật Plus