thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Metro Văn Cao - Hòa Lạc - các bài viết về thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Metro Văn Cao - Hòa Lạc, tin tức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Metro Văn Cao - Hòa Lạc

Hà Nội đề xuất chi hơn 65.000 tỷ xây tuyến Metro Văn Cao - Hòa Lạc

Hà Nội vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Metro Văn Cao - Hòa Lạc...

Theo dõi Pháp Luật Plus