Pháp Luật Plus - Thái Nguyên - các bài viết về Thái Nguyên, tin tức Thái Nguyên

Thái Nguyên - các bài viết về Thái Nguyên, tin tức Thái Nguyên

78 doanh nghiệp ở Thái Nguyên còn chây ì nợ thuế

Tính đến ngày 31/5/2022, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn 78 doanh nghiệp nợ thuế với tổng số tiền là hơn 224 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1