Thái Nguyên - các bài viết về Thái Nguyên, tin tức Thái Nguyên

Hơn 5.580 tỷ đồng chi phí xây dựng dở dang của TISCO “chôn” tại dự án Gang thép Thái Nguyên

9 tháng đầu năm 2020 doanh thu thuần của TISCO đạt 7.009 tỷ đồng, giảm 8,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế giảm 60% xuống còn 16 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus