Thái Bình - các bài viết về Thái Bình, tin tức Thái Bình

Điều chỉnh quy hoạch 2 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Tại văn bản 1174/TTg- CN ngày 15/9/2021, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến về việc điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1