Pháp Luật Plus - Thái Bình - các bài viết về Thái Bình, tin tức Thái Bình

Thái Bình - các bài viết về Thái Bình, tin tức Thái Bình

Đồng tiền mồ hôi của tôi ở đâu, thưa Bộ trưởng?

Đó là câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu mỗi lần tôi về quê, thưa Bộ trưởng Bộ Giao thông & Vận tải Nguyễn Văn Thể.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết