Thái Bình - các bài viết về Thái Bình, tin tức Thái Bình

Điều động, bổ nhiệm Phó Chủ tịch tỉnh Thái Bình

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 – 2021 Nguyễn Hoàng Giang vừa được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Theo dõi Pháp Luật Plus