Thái Bình - các bài viết về Thái Bình, tin tức Thái Bình

Tập đoàn Xi măng Công Thanh: Đòn bẩy xây dựng nông thôn mới tại Thái Bình

Năm 2019, tỉnh Thái Bình phấn đấu có 264/264 xã về đích nông thôn mới và có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

Theo dõi Pháp Luật Plus