THADS - các bài viết về THADS, tin tức THADS

Tiền chưa thi hành án gửi vào ngân hàng, ai sẽ hưởng lãi?

Trong khi chưa có văn bản hướng dẫn, hiện có hai quan điểm xử lý đối với số tiền lãi phát sinh, một là người phải thi hành án sẽ hưởng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thi hành án dân sự không ngừng lớn mạnh

Thi hành án dân sự không ngừng lớn mạnh

0
71 năm xây dựng và trưởng thành, các thế hệ những người làm công tác thi hành án dân sự (THADS) tự hào vì những thành tựu vẻ vang đã đạt được.