thaco - các bài viết về thaco, tin tức thaco

Quý I/2019 thu hút gần 16 triệu USD vốn FDI

Cũng trong quý I/2019, Quảng Nam đã cấp mới 08 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 15,9 triệu USD.

Theo dõi Pháp Luật Plus