Pháp Luật Plus - thạch Thành - các bài viết về thạch Thành, tin tức thạch Thành

thạch Thành - các bài viết về thạch Thành, tin tức thạch Thành

Thanh Hóa: Gần 1.000 công nhân giày Venus tiếp tục đình công

Gần 1.000 công nhân công ty giày Venus (Hà Trung, Thanh Hóa) đội mưa trước cổng công ty đình công đòi quyền lợi.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết