Thạch Hà - các bài viết về Thạch Hà, tin tức Thạch Hà

Người dân ở vùng tâm lũ Hà Tĩnh vẫn phải dùng thuyền để đi lại

Tại những vùng tâm lũ ở Hà Tĩnh mặc dù nước đã rút khá nhiều nhưng người dân vẫn phải di chuyển bằng thuyền.

Theo dõi Pháp Luật Plus