Thạch Hà - các bài viết về Thạch Hà, tin tức Thạch Hà

Cách ly tập trung 30 học sinh tiểu học là F1 của một học sinh lớp 4

Học sinh lớp 4 dương dính với virus SARS-CoV-2, 30 học sinh tiểu học ở Hà Tĩnh được đưa đi cách ly tập trung.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1