Pháp Luật Plus - tha phương cầu thực - các bài viết về tha phương cầu thực, tin tức tha phương cầu thực

tha phương cầu thực - các bài viết về tha phương cầu thực, tin tức tha phương cầu thực

Giải oan - lương tâm và trách nhiệm

Không ai cầm được nước mắt khi đọc về vụ án oan khuất xảy ra từ 40 năm trước tại Tây Ninh.

Theo dõi Pháp Luật Plus