Pháp Luật Plus - Tết cổ truyền - các bài viết về Tết cổ truyền, tin tức Tết cổ truyền

Tết cổ truyền - các bài viết về Tết cổ truyền, tin tức Tết cổ truyền

Dân đổ xô lấy hoa trong đêm thu dọn đường hoa Nguyễn Huệ ​

Rất đông người dân tập trung lại để lựa những chậu hoa còn tươi, đẹp để mang về mặc dù có lực lượng bảo vệ nhắc nhở.

Theo dõi Pháp Luật Plus