Tây Nguyên - các bài viết về Tây Nguyên, tin tức Tây Nguyên

Đội lốt dự án nông nghiệp làm điện mặt trời

Nhiều dự án nông nghiệp ở Đắk Lắk nhưng thực chất là đang làm điện mặt trời nhưng chưa bị xử lý.

Theo dõi Pháp Luật Plus