Pháp Luật Plus - Tây Bắc - các bài viết về Tây Bắc, tin tức Tây Bắc

Tây Bắc - các bài viết về Tây Bắc, tin tức Tây Bắc

Hòa Bình: Thứ hạt đỏ bán đắt như vàng đã xuất khẩu sang Tây

Thủ phủ cây dổi của huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình về hạt dổi. Họ đã lấy mẫu và rất hài lòng về thứ hạt gia vị siêu sạch, siêu thơm này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết